Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara). Fumiganti su materije koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje izazivaju smrt svih živih organizama. Fumigacija se primenjuje najčešće za suzbijanje štetočina u skladištima, jer fumiganti uspešno prodiru u tretirani materijal i uspešno iz njega izlaze.

 

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porekla: žita (pšenica, kukuruz, pirinač, ječam, raž, ovas, heljda i proso), brašno i prerađevine od brašna, pasulj, grašak, soja, suncokret, leća, bob i njihove prerađevine; vuna, pamuk, lan, kudeqa, odeća, posteljina, obuća, proizvodi na bazi tkanja, kikiriki, badem, lešnik, orah, kafa, kakaovac, kakao u prahu, sušeno povrće, sušeno voće, sušene gljive, začini, lekovito sušeno bilje, duvan i čajevi, suhomesnati proizvodi, agrumi, mleko u prahu, čokolade i drugo.
Fumigacija je kao metoda ekonomski opravdana, veoma je uspešna tamo gde primena rodenticida i insekticida nije moguća, ne ostavlja rezidue u robi. Sa druge strane fumiganti su izuzetno toksični i zahtevaju posebne mere zaštite pri radu, i mogu je izvoditi samo ovlašćene ustanove.

 

Fumigaciju izvodimo u:

  • Mlinovima, fabrikama testenine i sl.
  • Silosnim ćelijama, fumigacijom žitarica postupkom eleviranja.
  • Podnim skladištima fumigacijom robe pod filijom.
  • Fabrikama duvana , fumigacijom duvana.
  • Transportnih kargo kontenjera

Takođe, izvodimo fumigaciju predmeta od drveta. Cilj ovog tipa fumigacije je suzbijanje ksilofagnih vrsta insekata koje oštećuju predmete od drveta.